Tuyển Dụng Vị Trí Kế Toán Trưởng

Mô Tả Công Việc Kế Toán Trưởng – Chịu trách nhiệm hoàn thành các báo cáo theo yêu cầu của công ty đúng hạn từ đó đưa ra các ý...

Tuyển Dụng Kiến Trúc Sư Quy Hoạch

Mô tả công việc Kiến Trúc Sư Quy Hoạch Quản lý triển khai sơ đồ thiết kế quy hoạch. Thiết kế, phương án thiết kế ý tưởng, hồ sơ thiết...

Tuyển Dụng Vị Trí Content Marketing

Mô tả công việc Content Marketing Xây dựng, quản lý các trang mạng xã hội công ty bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình...

Liên hệ với chúng tôi

    Họ và tên

    Địa chỉ email

    Số điện thoại

    Lời nhắn