Ban điều hành

Nguyễn Khắc Sơn

Business Owner

Nguyễn Thị Sinh Ngân

Vice Managing Director

Nguyễn Trọng Thông

Managing Director

Đoàn Duy Khánh

Project Manager

Đội ngũ nhân viên

Nhân viên xuất sắc hơn 2 năm kinh nghiệm trong chuyên môn, tại Sơn An Phát Duy đã đạt được nhiều thành công trong các dự án.

Tống Thái Duy

Marketer

Nhân viên xuất sắc hơn 3 năm kinh nghiệm trong chuyên môn, tại Sơn An Phát Trinh đã đạt được nhiều thành công trong các dự án.

Trương Thị Tú Trinh

Accountant

Nhân viên xuất sắc hơn 4 năm kinh nghiệm trong chuyên môn, tại Sơn An Phát Long đã đạt được nhiều thành công trong các dự án.

Đào Quang Long

Surveillance Engineer

Nhân viên xuất sắc hơn 5 năm kinh nghiệm trong chuyên môn, tại Sơn An Phát Định đã đạt được nhiều thành công trong các dự án.

Nguyễn Bá Định

Architectural Painter

Liên hệ với chúng tôi

    Họ và tên

    Địa chỉ email

    Số điện thoại

    Lời nhắn